Bracia w Chrystusie – Chrystadelfianie

tworzą międzynarodową społeczność, która swoje wierzenia opiera jedynie na Słowie Bożym – Biblii. Chrześcijańska nadzieja Królestwa Bożego, chrzest w imię Jezusa, wspólnota chleba i wina sprawiają, że jesteśmy jedną duchową rodziną.

Chrystadelfianie [nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza „bracia w Chrystusie” – tak właśnie nazywali siebie ochrzczeni wyznawcy Jezusa Chrystusa – Kol.1;2] nie tworzą scentralizowanej organizacji i nie dzielą wyznawców na laikat i duchowieństwo zgodnie ze słowami Chrystusa: „… jeden tylko jest – Nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi” Mat. 23,8.

Zbawienie jest szansą daną każdemu człowiekowi. Nie zależy ono od organizacji do której przynależymy, nie zależy od ludzi, których uważamy za swój autorytet. Nikomu nie możemy zlecić troski o nasze zbawienie, nikomu nie możemy za nie zapłacić. Jeśli traktujesz swoją religię poważnie, upewnij się czy Twoje wierzenia pochodzą z Biblii, czy też są wynikiem kompilacyjnych zabiegów ludzi łączących elementy filozofii i wierzeń różnych kultur.

Uważamy, że przesłanie Biblii jest proste i zrozumiałe dla wszystkich, którzy tego pragną i nie wymaga od nas specjalnych teologicznych studiów. Na przestrzeni wieków chrześcijanie tworząc własne nauki, praktyki i kulty odeszli od swoich korzeni – my pragniemy do nich wrócić.