Lekcja 6 – Zmartwychwstanie Chrystusa

Ponieważ Jezus nie zgrzeszył, nie mógł pozostać na zawsze w grobie – Dz. 2, 24; Rzym. 6, 9–10. Chrystus powstał z grobu w takiej samej cielesnej postaci, w jakiej został do niego złożony, i stał się nieśmiertelny – Jan 20, 1–20.

Zmartwychwstawszy, nie mógł już umrzeć powtórnie – Hebr. 2, 14; 9, 27–28.

 1. Chrystus wstąpił do nieba

40 dni po swym zmartwychwstaniu. W ciągu tych 40 dni był widziany przez wielu świadków – Łuk. 24, 13–43; Dz. 1, 3; I Kor. 15, 3–8.

 1. Chrystus jest pierwocinami

nowej ludzkości – nieśmiertelnych mężczyzn i kobiet, którzy będą służyć Bogu w sposób doskonały – I Kor. 15, 20–23.

 1. Chrystus jest obecnie naszym Pośrednikiem,

który przedstawia nasze modlitwy Bogu i który, będąc doświadczanym i wystawianym na pokusy, podobnie jak i my, może się wstawiać za nami u Boga – Hebr. 4, 14–16; I Tym. 2, 5.

 1. Chrystus wróci na ziemię,

jak to zostało przyrzeczone – Dz. 1, 6; 1, 11; Hebr. 9, 28, I Tes. 1, 10; 2, 11; 3, 15; 5, 23; II Tym. 4, 1.

 1. Chrystus wypełni wówczas obietnice

złożone wierzącym wszystkich czasów:

 • Abrahamowi – I Mojż. 13, 14–17; Paweł dowodzi, że wspomniane tu „nasienie” (potomek), to Chrystus – Gal. 3, 16;
 • Dawidowi – II Sam. 7, 12–21; Łuk. 1, 32;
 • Jobowi – Job. 19, 25–27;
 • Danielowi – Dan. 12, 1–3; 9, 13;
 • uczniom – Mat. 19, 27–29;
 • wierzącym wszystkich pokoleń – Rzym. 5, 8–9; 5, 19; 6, 23.
 1. Chrystus jest doskonałą ofiarą za grzech

Hebr. 9, 11–15; 10, 4–22. Chrystus nie umarł zamiast nas, ale jako doskonały przedstawiciel rodzaju ludzkiego, którego życie zostało uznane przez Boga jako ofiara złożona na odpuszczenie ludzkich grzechów.

Pytania kontrolne

 1. Dlaczego Chrystus powstał z grobu?
 2. W jakiej postaci powstał z grobu?
 3. Kiedy stał się nieśmiertelny?
 4. Czy Chrystus mógłby umrzeć powtórnie?
 5. Kiedy widziano Chrystusa wstępującego do nieba?
 6. Co powiedzieli aniołowie w czasie Jego wniebowstąpienia? Przytocz właściwy cytat biblijny.
 7. Pierwocinami czego jest Chrystus?
 8. Jaką rolę pełni Chrystus obecnie?
 9. Czy oczekujesz powrotu Chrystusa na ziemię?
 10. Wymień innych ludzi, którzy oczekują powrotu Chrystusa na ziemię.
 11. W jaki sposób Chrystus stał się doskonałym zadośćuczynieniem za grzechy?
 12. Czy Chrystus umarł zamiast nas?