Lekcja 3 – Stworzenie

 1. Na samym początku

Bóg stworzył niebo i ziemię – I Mojż. 1, 1; Jer. 10, 12; Job 38, 4–11; Iz. 45, 12; Hebr. 11, 3.

Nie jest wykluczone, że przed stworzeniem, o którym mówi I Mojż. 1, 1, ziemia już istniała i że stworzenia, obecnie zachowane jedynie w formie skamielin, żyły i rosły, a tropikalna roślinność (uległszy rozkładowi i utwardzeniu) utworzyła pokłady węgla oraz złoża gazu i ropy naftowej. Przed stworzeniem opisanym w Biblii ziemia była pustkowiem i chaosem – I Mojż. 1, 2.

 1. Około 6000 lat temu

moc Boga, za pośrednictwem aniołów (Elohim), stworzyła na ziemi wszelką roślinność i wszystkie organizmy żywe, które współcześnie istnieją w naszym świecie – I Mojż. 1, 3–30; Dz. 17, 24–25.

Dzieło stworzenia trwało sześć dni, a siódmego dnia Bóg odpoczął – I Mojż. 2, 2–3.

 1. Człowiek został ukształtowany
 • szóstego dnia z prochu ziemi; został stworzony na obraz Boga (Elohim) – I Mojż. 2, 7; 1, 27.
 • Człowiek został uczyniony duszą żyjącą [hebr. nephesh]– tak samo jak i zwierzęta – I Mojż. 2, 7 [BG]; 1, 30 [BG]. W językach oryginalnych Biblii słowo tłumaczone jako „dusza” brzmi: nephesh lub psyche. Słowa te oddawane są różnie, jako: „osoba”, „życie”, „wola” lub „tchnienie” i oznacza istotę obdarzoną życiem – I Mojż. 1, 20–24; Ez. 18, 4; Przyp. 19, 16; Mat. 16, 25–26; Łuk. 12, 20–21; 1 Sam. 20, 4.
 • Owa żyjąca dusza została ożywiona i jest podtrzymywana przy życiu przez ducha, inaczej tchnienie życia. Słowa te, brzmiące w oryginalnych językach Biblii ruah i pneuma, są powszechnie tłumaczone jako „życie” lub „rozum” – I Mojż. 6, 17; Jak. 2, 26.
 • Dusza żyjąca umiera. „Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; / W tymże dniu giną wszystkie zamysły jego” – Ps. 146, 4; 6, 5; Ez. 18, 4; Kazn. 3, 19; 9, 5; 12, 7; I Mojż. 7, 22.
 1. Kobieta została stworzona

z mężczyzny; została dana mężczyźnie jako odpowiednia dla niego pomoc – I Mojż. 2, 18; 2, 20–24.

 1. Natura człowieka

przed popełnieniem przezeń grzechu była  „bardzo dobra” – I Mojż. 1, 31.

Pytania kontrolne

 1. Kto stworzył niebo i ziemię?
 2. Kto w rzeczywistości zapoczątkował dzieło stworzenia życia na ziemi?
 3. Jak długo trwało dzieło stworzenia?
 4. Co zdarzyło się siódmego dnia?
 5. Którego dnia został stworzony człowiek?
 6. Z czego został uczyniony człowiek?
 7. Jak powstała kobieta?
 8. Na czym polega szczególna powinność kobiety wobec mężczyzny?
 9. Człowiek stał się „duszą żyjącą”. Co to znaczy?
 10. Czy zwierzęta także są „duszami żyjącymi”?
 11. Czy dusza może umrzeć? Przytocz właściwe cytaty biblijne.
 12. Czym jest duch człowieka?
 13. Co dzieje się z człowiekiem, gdy umiera?
 14. Czy człowiek został stworzony jako istota nieśmiertelna?
 15. Co powiedział Bóg o swoim dziele, kiedy stwarzanie zostało zakończone?