Dzisiejszy świat, a obietnice Boże

Czy powiedzielibyśmy dzisiaj, że żyjemy w czasach chrześcijańskich? A jednak, widzimy, że społeczeństwa są co raz bardziej zsekularyzowane.

Co znaczy sekularyzacja? Sekularyzacja – to zespół działań zmierzający do znacznego ograniczenia lub wręcz całkowitego wyeliminowania roli religii w społeczeństwie. Żyjemy w kraju, gdzie wiara „chrześcijańska” ma się jeszcze dobrze, ale kiedy popatrzymy na Europę – to wiara w Boga jest po prostu nieakceptowalna…

Jakiś czas temu w Londynie w całej Wielkiej Brytanii odbyła się kampania zatytułowana „”Prawdopodobnie Boga nie ma, więc przestań się martwić, tylko ciesz się życiem” – taki plakat rozlepiono na 800 brytyjskich autobusach. Kolejne pojawiły się Walii i Szkocji.

Początkowo planowano umieścić plakaty jedynie na kilku autobusach londyńskich. Plany jednak zmieniono, gdy organizatorzy kampanii otrzymali wysokie dofinansowanie od sławnego ateisty Prof. Richarda Dawkinsa oraz Brytyjskiej Organizacji Humanistycznej. Skromny budżet 5,500 funtów urósł do sumy 140,000 funtów.

„Prawdopodobnie Boga nie ma, więc przestań się martwić, tylko ciesz się życiem” Jest to pogląd, który podziela co raz więcej ludzi w Europie, ale również w naszym kraju.

Humanizm jest filozofia szczególną. Filozofia ta przywiązuje uwagę do rodzaju ludzkiego. Według humanistów człowiek jest na czele wszystkiego i to człowiek ma najważniejsze znaczenie. To człowiek ma kontrolę nad własnym losem, a narzędzia; logika i rozum człowieka sprawiają, że to człowiek, może sam rozwiązywać swoje problemy. W zasadzie humaniści są ateistami. Boga nie ma, człowiek jest sam, i nie ma poza tym doczesnym życiem innej egzystencji. Dlatego, to życie należy uczynić jak najbardziej wygodnym i przyjemnym. Ludzie stają się hedonistami. Hedonizm – pogląd, doktryna, uznająca przyjemność, rozkosz za najwyższe dobro i cel życia, główny motyw ludzkiego postępowania.

Humanizm (z łac. humanus 'ludzki’ i gr. ismos 'wiedza, nauka’) – nurt filozoficzny lub światopogląd oparty na racjonalnym myśleniu, który wyraża się troską o potrzeby, szczęście, godność i swobodny rozwój człowieka w jego środowiskach: społecznym i naturalnym. Humanizm stawia człowieka w roli gospodarza (w sensie eksploatacji, ale także ochrony) środowiska naturalnego, człowiek jest jednocześnie elementem ekosystemu Ziemi. Szczególne prawa i obowiązki człowieka wynikają wyłącznie z faktu, że jest on jedyną istotą na Ziemi, która posiada naukę i technologię.

Humanizm świecki jest gałęzią humanizmu, która odrzuca teistyczne wierzenia religijne, jak i wierzenia w istnienie jakiegokolwiek świata nadprzyrodzonego. Humanizm świecki twierdzi, że poglądy humanistyczne prowadzą do sekularyzmu, gdyż wierzenia w świat nadprzyrodzony nie mogą być poparte racjonalnymi argumentami i tym samym nie można sensownie uzasadnić tradycyjnych praktyk religijnych.

Mamy jeszcze humanizm historyczny, ale tym nie będę się zajmował.

Filozofia humanizmu, sięga czasów starożytnych. Natomiast dzisiaj humaniści bardziej niż kiedyś, reklamują siebie, a trzeba powiedzieć, że w tej reklamie są co raz bardziej agresywni i widoczni…

Na pewno wszyscy tutaj obecni słyszeliśmy o pewnym człowieku Richard Dawkins. Jest profesorem. Jego wysoki tytuł pozwala bardziej nagłaśniać poglądy jego i tych osób, które za nim stoją.

Richard Dawkins jest autorem książki „Bóg urojony”, przetłumaczonej na ponad 30 języków. Sprzedana milionach egzemplarzy. Jest to na pewno znacząca rzecz w tych czasach. Autor twierdzi w swojej książce, że nadprzyrodzony Stwórca nie istnieje, a wiara w Niego (religie) to złudzenie. Inni wybitni ateiści to Keanu Revers, Mick Jagger, twórca Facebook, Bruce Lee i inni…

Widać w około, że nie którzy wyżej wymienieni i inni, odnieśli duży sukces w promowaniu swoich idei, poglądów i celów. Więc czy się z nimi zgadzamy, czy nie musimy przyznać, że mieli, mają duży wpływ na społeczeństwo, sztukę, politykę, religię, naukę, ekonomię czy edukację. Właściwie maja wpływ we wszystkie aspekty naszego życia.

Jak wspomniałem człowiek w humanizmie ma pierwszorzędne znaczenie, dlatego człowiek ma i wprowadza dla siebie różne nowe prawa; prawo do pracy, wolności słowa, równouprawnienie, prawa kobiet, prawa mniejszości seksualnych, wolności seksualnej itd. Humanizm przyznał człowiekowi te i inne tzw. prawa.

Wiele systemów politycznych funkcjonujących w dzisiejszym świecie, przyjęło te humanistyczne zasady. Amerykańska Deklaracja Niepodległości stwierdza, że człowiek ma prawo do wolności do życia i dążenia do szczęścia.

Nie żyjący już John Kennedy, powiedział „wszystkie problemy, są dziełem człowieka, dlatego może je rozwiązać tylko człowiek, a problem ludzkiego losu jest poza ludzkim problemem” co w istocie jest filozofią humanistyczną.

Wiele praw, które leżą u podstaw humanizmu, na pierwszy rzut oka wydają się całkiem dobre i rozsądne. Na pewno możemy powiedzieć, że człowiek ma prawo do wolności i wolności życia. Ktoś powie…Pogoń za szczęściem? Co w tym jest nie tak? Czy nie jest w porządku, aby człowiek rozwiązywał swoje problemy?

Problem polega na tym, że humaniści patrzą na świat, ze złego punktu widzenia, dlatego, że filozofia humanistyczna oparta i skoncentrowana jest całkowicie na człowieku. I jak powiedziałem na początku, humaniści są ateistami, więc wyzbywają się potrzeby istnienia Boga. Dlatego w nurcie humanistycznym człowiek sam rozwiązuje problemy.

Tyle tytułem wstępu;

Dlatego istnieje konflikt pomiędzy Słowem Bożym, a filozofią humanistyczną.

Biblia mówi nam, że istnieje Bóg Stwórca nieba i ziemi i to On, a nie człowiek, kontroluje sprawy na ziemi, Bóg ma cel, który chce doprowadzić do końca, a wysiłki człowieka nie udaremnią planu Boga;

1Moj.2:4 Oto dzieje stworzenia nieba i ziemi. Gdy Jahwe-Bóg stworzył ziemię i niebo

Iz. 45:5-9 Jam jest Jahwe i nie ma innego, poza mną – nie ma boga! Ja cię przepaszę, chociaż mnie nie znałeś, (6) aby poznano od wschodu słońca i od zachodu, że poza mną nie ma nikogo! Jam jest Jahwe – i nie ma innego! (7) Ja stwarzam światłość i tworzę ciemności, szczęściem obdarzam i sprawiam niedolę. Ja, Jahwe, czynię to wszystko! (8) Rosę spuście z góry, niebiosa! Niech z chmur wraz z deszczem spłynie sprawiedliwość! Niech rozewrze się ziemia i niech wzejdzie zbawienie! I niech również prawość zakwitnie! Ja, Jahwe, to tworzę! (9) Biada temu, kto ze swym Stwórcą się spiera, czerepowi wśród czerepów ziemi! Czy glina mówi do garncarza: „Co robisz?” albo: „Praca twa nie jest udana”?

Dan.4;14 Na rozstrzygnięciu stróżów opiera się ten wyrok, a sprawa jest postanowiona przez świętych, a to w tym celu, aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi.

Tak mówi Biblia. Bóg stworzył świat, Bóg jest jeden, Bóg rządzi w królestwie ludzkim. Humaniści odrzucają te twierdzenia. Skutkiem tego jest, że w naszym nowoczesnym społeczeństwie panuje ogólna akceptacja np. teorii ewolucji – teorii Darwina. Wiemy, że ewolucjoniści wierzą, że życie powstało zupełnie przypadkowo. Nie było inteligentnego projektanta. Pogląd ten jest nauczany w naszych szkołach, oraz uczelniach wyższych, jako fakt i nikt tego poglądu nie kwestionuje….

Jedno z fundamentalnych zasad humanizmu jest to, że człowiek jest dobry, że człowiek jest istotą moralną. Tak uważają humaniści. Co na to Biblia;

1 Moj.6:5 Kiedy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe

Mat.15:19-20 Bo z serca wychodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, nieczystości, kradzieże, fałszywe zeznania, bluźnierstwa. (20) To one plamią człowieka! A jedzenie nie obmytymi rękami nie plami człowieka.

To jest biblijna perspektywa w przeciwieństwie, człowiek nie jest zasadniczo dobry…

Zatrzymajmy się i zobaczmy co powiedział Jezus. Dzisiejszy świat, w którym żyjemy pełen jest zabójstw, nieczystości i cudzołóstw, kłamstw, manipulacji… Więc ocena Jezusa jest inna niż filozofii humanistycznej.

Wymienię tylko niektóre ze strasznych rzeczy które ostatnimi czasy wydarzyły się w XX wieku – I i II wojna światowa, obozy zagłady, głód na Ukrainie wywołany przez sztuczne zarządzanie człowieka, bomby atomowe, rzezie plemion i narodów, WTC….Widzimy, że Jezus miał rację oceniając kondycje ludzkiego serca, mówiąc, że to co złe pochodzi z serca ludzkiego – potwierdza to co mówią min prorocy;

Jer.17:9 Ponad wszystko zdradliwsze jest serce, skażone jest ono; któż zdoła je poznać

Widzimy, że istnieje całkowita rozbieżność, między tym co głosi humanizm, a Biblia. Człowiek nie jest dobry. I trzeba to powiedzieć wprost. Tak naprawdę jest jeden potomek z linii kobiety Jezus, który jest sprawiedliwy i dobry. Wierząca osoba, nie może przyjąć zasad filozofii humanistycznej i tak nauczać innych. Jeśli ocena serca ludzkiego dokonana przez Boga, przez Jezusa, przez Jeremiasza i innych jest prawidłowa, to nie możemy mieć zaufania do liderów nurtu humanistycznego, a przede wszystkim w to, że człowiek sam rozwiąże swoje problemy. Człowiek pozostawiony samemu sobie i filozofii humanistycznej, będzie się pogłębiał coraz bardziej i bardziej w odmętach otchłani swojej logiki i rozumu…. Tworząc przy tym co raz bardziej idiotyczne prawa…Popatrz co Jeremiasz mówi wcześniej…

Jer.17:5-7 Tak mówi Jahwe: – Przeklęty mąż, który swą ufność pokłada w człowieku i ciało uważa za swoją ostoję, a serce swoje odwraca od Jahwe. (6) Jest jak jałowiec na pustkowiu; nie zazna szczęścia, choćby nadeszło, przebywa w spalonej [żarem] pustyni, na ziemi jałowej i bezludnej. (7) Błogosławiony mąż, co w Jahwe pokłada swą ufność, którego nadzieją jest Jahwe!

To jest wybór, przed którym stajemy dzisiaj. Albo zaufać opiniom John F. Kennedy, R. Dawkins i innych opiniom ze „świata”, czy po prostu zaufać Bogu.

Dzisiaj wielu się chełpi; zrobimy to, zrobimy tamto, planujemy przyszłość, a spójrzmy na słowa z Nowego Testamentu list Jakuba 4:13-16 A teraz wy, którzy mówicie: Dzisiaj lub jutro udamy się do tego lub innego miasta, spędzimy tam rok, będziemy handlować i ciągnąć zyski! – (14) Wy, którzy nie wiecie, co jutro przyniesie! Bo czymże jest wasze życie? Dymem jesteście, który zjawia się na chwilę, a potem znika! (15) Powinniście natomiast mówić: Jeżeli Pan zechce, dożyjemy i zrobimy to lub owo. – (16) Teraz zaś chełpicie się i przechwalacie. Wszelka taka chełpliwość jest zła. I to jest prawda. Czy, więc możemy zaufać ludzkim planom stworzenia idealnego świata na ziemi, jeśli nie wiemy co wydarzy się jutro? Człowiekowi wydaje się, że kontroluje świat, ale tak naprawdę, nie możemy być pewni co do najprostszych spraw!

Bóg w Biblii jest Bogiem Wszechmocnym, zna koniec na samym początku. Bóg jest Stwórcą nieba i ziemi, a poza tym ma swój plan i cel, który jest zgodny z Jego wolą

Dlatego zajrzyjmy do Daniela rozdział 2. Spójrzmy na wersety, które nie pozostawiają, żadnej wątpliwości, że Bóg kontroluje wszystko i przewidział wszystko co będzie na ziemi z królestwem ludzkim. Jak Bóg kontroluje, i kieruje sprawami światowymi. W rozdziale 2 Daniela mamy jedno z najbardziej niezwykłych proroctw dotyczących biegu ludzkiej historii objawiane przez proroka Daniela. Prorok Daniel, żył około 600 lat przed Chrystusem. Bóg objawił Danielowi co wydarzy się później, a także w przyszłości patrząc z naszego punktu widzenia. A kiedy uporamy się już z tym proroctwem, będziemy pewni dwóch rzeczy;

– przede wszystkim że Bóg jest, istota, która jest ponad wszystkim,

– że Bóg kontroluje bieg historii i ma władzę nad królestwem ludzkim, sprawami ludzkimi – i daje je komu chce

Dan.4;14…aby żyjący poznali, że Najwyższy ma moc nad królestwem ludzkim; daje je, komu chce, może nad nim ustanowić najuniżeńszego z ludzi.

Proroctwo z Dan. 2 rozdział mówi również o nas. Bóg dał sen królowi Babilonu, Nabuchodonozorowi. Bóg dał królowi sen, aby pokazać co stanie się z potężnym królestwem Babilonii, które zbudował Nabuchodonozor i co wydarzy się później…

Powiedziałem, że filozofia humanistyczna istniała od czasów starożytnych. Nabuchodonozor jest tego przykładem. Król nie akceptował na pewnym etapie swojego życia, istnienia Jedynego Boga. Nabuchodonozor wierzył, że z własnej woli i mocy, siłą swojego ramienia zbudował Imperium;

Dan.4:27 Król zaczął mówić i rzekł: Czyż nie jest to ten wielki Babilon, który ja wybudowałem jako rezydencję królewską dzięki mocy mojej potęgi dla chwały mojego majestatu?

To jest opinia Króla. Można rzec, ja, ja, ja. Ja to wszystko zrobiłem, ja. Czyż to nie jest cudowne? Oczywiście splendor Babilonu jest znany na całym świecie. Zapewne wszyscy znają jeden z 7 cudów świata tzw wiszące ogrody? Król uważał, że wszystko zrobił sam i nad wszystkim sprawował kontrolę. Boga w tym procesie Nabuchodonozor nie widział i nie brał pod uwagę.

Widzimy, że Bóg miał inny punkt widzenia. Widzimy w rozdziale Dan 2 w śnie, który Bóg dał królowi, że tak naprawdę królestwo Babilonii było przeznaczone na zniszczenie. I że ostatecznie KB będzie zapanuje na końcu czasów.

Weźmy teraz narrację z Dan 2:29 Królu, na twoim łożu przychodziły ci myśli o tym, co będzie później. Ten zaś, który objawia tajemnice, oznajmił ci, co się stanie

Widzimy, że król, marzył i rozmyślał, co stanie się z jego królestwem później, dlatego Bóg dał mu sen, aby pokazać co się stanie…

Więc co widział Nabuchodonozor w swoim śnie; Dan.2:31-35 Ty, królu, miałeś takie widzenie: Oto przed tobą stał jeden posąg. Posąg ów był bardzo wielki, jego blask był nadzwyczajny, wygląd zaś straszliwy. (32) Posąg ten [był taki]: jego głowa była ze szczerego złota, jego pierś i ramiona ze srebra, brzuch i biodra z brązu, (33) golenie z żelaza, stopy zaś częściowo z żelaza, częściowo z gliny. (34) Patrzyłeś, aż oderwał się kamień bez [pomocy] rąk, uderzył posąg w jego stopy z żelaza i gliny i zmiażdżył je. (35) Wówczas zostały zdruzgotane razem: żelazo, glina, brąz, srebro i złoto. I stały się jak plewy z letnich klepisk, a wiatr uniósł je i nie znaleziono po nich żadnego śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i napełnił całą ziemię

Jest to poetyckie przedstawienie tego, co śniło się Królowi. Ten wielki posąg, który widział król składający się z różnych metali/materiałów,

 • miał głowę ze złota
 • pierś i ramiona ze srebra
 • brzuch i biodra z brązu
 • golenie z żelaza,
 • stopy z żelaza i częściowo z gliny

Wtedy zobaczył król, kamień, który oderwał się bez pomocy rąk i uderzył w posąg w jego stopy z żelaza i gliny i zmiażdżył je. Wówczas cały posąg runął, wszystko się zmieszało złoto, srebro, brąz, żelazo i glina. Wiatr uniósł je i nie było po nich żadnego śladu. Kamień, który uderzył stał się wielką górą i napełnił ziemię.

Taki był sen, a Daniel mógł z pomocą Boga znaczenie tego snu. Co oznaczały te metale. Daniel wyjaśnia;

 • Dan.2:37-38 Ty, królu, jesteś królem królów. Tobie dał Bóg niebios królestwo, potęgę, moc i sławę. (38) w twoją rękę dał [każde miejsce], gdziekolwiek mieszkają synowie ludzcy, zwierzęta polne i ptaki niebieskie. Tobie dał władzę nad nimi. Ty jesteś głową ze złota Głową był Nabuchodonozor, on był głową ze złota, to jego Królestwo. Wiadomo, że intencją Nabuchodonozora, było to aby jego królestwo trwało wiecznie. Tak się jednak nie stało i jasno wyjaśnił tę sprawę sen zesłany przez Boga. Babilon został zniszczony 538-539 r p.n.e., przez Medów i Persów. Połączone armie króla Dariusza i Cyrusa zdobyły Babilon. Powstało królestwo Medo-Persji.
 • Dan.2:39 po tobie powstanie inne królestwo, mniejsze od twojego pierś i ramiona ze srebra. Królestwo Medo-Persji trwało ponad 200 lat, dopóki nie zostało podbite przez Aleksandra Wielkiego.
 • Dan.2:39 a potem trzecie królestwo [jakby z] brązu, które będzie panowało nad całą ziemią Grecja brzuch i biodra z brązu. Aleksander Wielki – wielki wojownik zmarł w wieku 33 lat i wtedy jego królestwo zostało podzielone między jego 4 generałów. Pomiędzy częściami królestwa greckiego występowały wojny i konflikty, czego rezultatem było pojawienie się czwartej potęgi Rzymu.
 • Królestwo silne jak żelazo Dan.2:40 Czwarte królestwo będzie mocne, jak żelazo, dlatego że będzie miażdżyć i kruszyć wszystko. Jak żelazo wszystko łamiące będzie miażdżyć i łamać W bardzo bezwzględny sposób opisano Imperium rzymskie, miażdży i kruszy, miażdży i łamie. Tak wybiło się 4 królestwo na potęgę światową. Światowe mocarstwo.
 • Cztery metale, które ujrzał Nabuchodonozor reprezentowane były przez 4 Imperia światowe. Kiedy popatrzymy wstecz, historia ewidentnie pokazuje, jak te konkretne Imperia powstawały jeden po drugim. Imperia istniały, a proroctwo, które podał Daniel okazało się trafne. Popatrzmy na ostatnią część snu.
 • stopy z żelaza i częściowo z gliny co one przedstawiają?? Dan.2:41-42 A że widziałeś stopy i palce częściowo z gliny garncarskiej, częściowo zaś z żelaza, królestwo będzie podzielone. Będzie w nim siła żelaza, gdyż widziałeś żelazo dołączone do gliny garncarskiej (42) palce stóp częściowo z żelaza, częściowo z gliny [oznaczają, że] część królestwa będzie silna, część zaś jego będzie krucha Daniel tłumaczy, że stopy wykonane są z gliny i żelaza. Czyli część czwartego imperium żelazo, zmieszało się z gliną. Czwarte Imperium z czasem podupadało, było niszczone od wewnątrz, wg książki Edwarda Gibonsa „Upadek cesarstwa rzymskiego na zachodzie„. W wyniku tego powolnego upadku cesarstwa, mamy model dzisiejszego, współczesnego świata w którym żyjemy dzisiaj. Nie ma piątego Imperium. Zamiast tego, żyjemy w świecie podzielonym, jest kilka, lub kilkanaście silnych państw, a większość to narody słabe. I ten podział narodów mocnych i słabych jest odpowiednio reprezentowane przez mieszankę żelaza i gliny

Kiedy dochodzimy do stóp, zastanawiamy się nad modelem dzisiejszego świata. Nie ma piątego królestwa. Król we śnie widział jednak kamień, który uderzył w stopy i zniszczył posąg. Po posągu nie zostało śladu, a kamień rozrósł się na całą ziemię. Pomyślmy co to może reprezentować. Daleko nie trzeba szukać bo w wersecie Dan.2;44-45 czytamy; W dniach owych królów Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zginie, królestwo, które nie przejdzie na inny naród. Zmiażdży i zniszczy wszystkie owe królestwa, ono zaś będzie trwać na wieki. Albowiem widziałeś, że z góry oderwał się kamień bez [udziału] rąk [ludzkich] i zmiażdżył żelazo, brąz, glinę, srebro i złoto. Wielki Bóg oznajmił królowi, co stanie się potem. Prawdziwy jest sen i pewne jego wyjaśnienie.

Kamień, który zniszczy wszystkie Imperia reprezentuje Królestwo Boga. Kamień rozrośnie się na całą ziemię i Królestwo Boże będzie ustanowione na przy końcu czasów i będzie trwało na wieki. Wszystkie problemy, które nękają ludzkość zostaną rozwiązane, ziemia zostanie odnowiona.

Humanistom nie powiedzie się plan stworzenia utopijnego społeczeństwa. Biblia mówi, że nastanie Królestwo Boże na ziemi.

Pozostaje pytanie. Czy w to wierzymy, czy wierzymy w pewne idee humanistów? Skąd możemy wiedzieć, że Biblia mówi prawdę? Daniel przepowiedział, przewidział setki, tysiące lat temu 4 Imperia. Jedno po drugim. Przepowiednia jest prawdziwa, trudno to kwestionować. Sugeruję, ponieważ mamy jeszcze nie spełnioną część tego proroctwa o zniszczeniu posągu. Aby nie przejmować się kampanią z Wysp Brytyjskich, i hasłami ateistów; Na pewno w niebie jest Bóg, który zna koniec na początku, który ma plan związany z ziemią.

Zajrzyjcie do Słowa Bożego – Biblii, aby się dowiedzieć, czego Bóg od nas wymaga, aby kiedy Jego Królestwo nadejdzie będziemy mogli zostać zaproszeni do dziedziczenia Królestwa Bożego; Mat.25:34 Wtedy król powie tym po prawej stronie: Chodźcie, błogosławieni mojego Ojca, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od stworzenia świata.