Lekcje biblijne

„Naucz mnie, Panie, swej drogi …”

niniejsze lekcje biblijne przygotowane zostały w nadziei,
iż będą prowadziły czytelnika do lepszego zrozumienia Bożego Słowa. Zaplanowano je tak, by można było używać ich wraz z Biblią i składają się głównie z wersetów, które powinny zostać przeczytane i zrozumiane. Najważniejsze
wersety zostały wydrukowane tłustym drukiem.

Jeśli będziesz potrzebował jakiejkolwiek dalszej pomocy przy studiowaniu Biblii, nie wahaj się skontaktować z nami.
Dziękujemy wielu Braciom i Siostrom, którzy – w sposób świadomy bądź nie – przyczynili się do powstania tego opracowania.

Niech Bóg błogosławi Twoim studiom biblijnym.