Lekcja 5 – Chrystus

Chrystus obiecany w Edenie jako doskonała ofiara za grzech.

Przymierze w Edenie

„I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę” – I Mojż. 3 15.

Wspomniany tu potomek (nasienie) kobiety to Chrystus. Urodził się jedynie z kobiety – Iz. 7, 14; Łuk. 1, 26–32; Gal. 4, 4.

Potomstwem (nasieniem) węża jest natomiast grzech. Po raz pierwszy grzech wszedł na świat w Edenie – Obj. 20, 2; Mat. 23, 33; Jak. 1, 14–15. Grzech – przedstawiony w postaci węża – miał „ukąsić” Chrystusa – przedstawionego tu jako potomstwo (nasienie) kobiety – „w piętę” (tj. zranić na pewien czas). Wypełniło się to w chwili, gdy Jezus ofiarował swe życie za grzech. Chrystus miał zranić węża (grzech) w głowę (tj. zadać śmiertelną ranę). Zrobił to za sprawą swojego bezgrzesznego życia. Chrystus zmartwychwstał i dzięki jego dziełu grzech i śmierć znikną w końcu zupełnie z powierzchni ziemi.

„A jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć” – I Kor. 15, 26; Obj. 21, 4.

Narodziny Chrystusa

Syn Boga:

 • „A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że ten jest Synem Bożym” – Jan 1, 34; Łuk. 1, 35; Mat. 3, 17; Jan 10, 36; 3, 16; 14, 28.
 • Syn człowieczy (przez Marię) – Łuk. 1, 30–31; Iz. 7, 14; Gal. 4, 4. Jedyny człowiek, który został zrodzony wyłącznie z kobiety. Jego matką była Maria, zwykły człowiek, zaś ojcem był Bóg – Łuk. 1, 34–35; Mar. 14, 21; 14, 41; 15, 39.
 • Nie istniał uprzednio – wyjąwszy istnienie w Bożym zamyśle – I Piotr 1, 20; Efez. 1, 4 (Boże projektowanie przyszłości); Jer. 1, 5; Jan 8, 58 por z. Hebr. 11, 13.
 • Nie jest równy Bogu – Jan 5, 30; 14, 28–31; Jan 10, 30 por. z 17, 11; 17, 20–23.
 • Miał śmiertelną naturę – Hebr. 2, 14–18; Rzym. 8, 3; Gal. 4, 4; Rzym. 1, 3.
 • Posiadał bezgrzeszny charakter – kuszony (tj. poddawany próbom) podobnie jak my, ale nie zgrzeszył – Hebr. 4, 15; 5, 8; I Piotr 2, 22.

Określenia Chrystusa:

 • Jezus – Zbawiciel. Mat. 1, 21.
 • Chrystus – Pomazaniec. Dz. 10, 38.
 • Mesjasz – Pomazaniec. Dan. 9, 25–26.
 • Immanuel – Bóg z nami. Iz. 7, 14; Mat. 1, 23.

Dzieło Chrystusa

 • Nauczanie i głoszenie ewangelii – Mar. 1, 14–15; Mat. 26, 55.
 • Uzdrawianie – Mat. 4, 23; Łuk. 6, 17–19.
 • Złożenie samego siebie w ofierze – Hebr. 7, 26–27; 9, 7–15; Tyt. 2, 14.

Śmierć Chrystusa

 • Po pierwsze: ofiara za samego siebie, jako że miał grzeszną naturę – Hebr. 2, 4 (por. 2, 17; 9, 25–28; 10, 11–14).
 • Po drugie: ponieważ sam nie zgrzeszył, mógł stać się doskonałą ofiarą, przez którą inni mogą uzyskać odpuszczenie swoich grzechów – zob. powyższe wersety, także Rzym. 6, 23; 5, 12; 5, 19.
 • Poprzez śmierć Chrystusa ukazana została miłość Boga, który był gotów pozwolić umrzeć swojemu własnemu synowi po to, by wykupić ludzkość z jej grzechu – Jan 3, 16; Rzym. 5, 8; II Kor. 5, 15; Obj. 5, 9; I Kor. 15, 3; 15, 21–24.

Pytania kontrolne

 1. Kto jest potomkiem (nasieniem) kobiety obiecanym w Edenie?
 2. Co jest potomstwem (nasieniem) węża?
 3. Co miało znaczyć „ukąszenie w piętę” i jak zostało to wypełnione?
 4. Co miało znaczyć „zmiażdżenie głowy” i jak to zostało wypełnione?
 5. Dlaczego biblijny opis posługuje się słowami: „głowa” i „pięta”?
 6. Czy zapowiedziane „zmiażdżenie głowy” zostało spełnione całkowicie?
 7. Kto był ojcem Chrystusa?
 8. Kim była matka Chrystusa?
 9. Czy Jezus istniał przed swoimi narodzinami?
 10. Czy Chrystus jest równy Bogu?
 11. Jaką naturę miał Chrystus? Podaj odpowiednie cytaty.
 12. Jaki był charakter Chrystusa?
 13. Czy Chrystus był kuszony (poddawany próbom) w ten sam sposób jak my? Podaj właściwy cytat.
 14. Co znaczą słowa: „Jezus” i „Chrystus”?
 15. Na czym polegało dzieło Chrystusa?
 16. Dlaczego Chrystus umarł?
 17. Czy Jezus umarł dla swego własnego zbawienia?
 18. Jakie znaczenie ma dla nas śmierć Chrystusa?