Izrael

Ziemia Niewiele z walk, mających miejsce po drugiej wojnie światowej, tak przykuło uwagę świata jak te, które przetoczyły się przez ziemię miedzy Synajem a Liba...

Jerozolima

JEROZOLIMA – MIASTO POKOJU? Każdy zna Jerozolimę, gdyż znajduje się ona w centrum zainteresowania i sporów w mediach, lecz nie każdy wie, że Jerozolima st...

Nakarmienie tłumów

Nakarmienie tłumów przez Jezusa miało miejsce dwukrotnie. Nakarmienie pięciu tysięcy jest wspomniane we wszystkich czterech ewangeliach i jest jednym z nieliczn...